Kerkenraad Voorhofgemeente Kerkenraad Voorhofgemeente
De Algemene Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: voorzitter, scriba, ouderling-kerkrentmeesters, taak- en wijkouderlingen, diakenen en pastores.

 

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
De taakgroep ziet als kern van pastoraat omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

 
lees meer »
 
Liturgie en Eredienst Liturgie en Eredienst
De liturgie is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst viert. De taakgroep Liturgie en Eredienst bespreekt en coördineert de gang van zaken rond de kerkdiensten in De Voorhof. Zij onderhoudt het contact met personen en groepen die met de kerkdienst te maken hebben, zoals voorgangers en organisten.

 
lees meer »
 
Administratie en Beheer Administratie en Beheer

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in het algemeen als doelstelling en taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en  werken van de gemeente. 
 

lees meer »
 
Diaconie Diaconie

De ambtsgroep Diaconie bestaat momenteel uit 7 diakenen en 2 diaconale medewerkers. De diakenen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een werelddiaken.
 

lees meer »