Erediensten Erediensten
Elke zondagochtend  is er kerkdienst in De Voorhof, in de regel om 10.00 uur. Daar zijn zowel gemeenteleden als gasten van harte welkom.

Kinderoppas
De jongste kinderen kunnen tijdens de kerkdienst naar de oppas. Ouders worden geacht bij toerbeurt ook aanwezig te zijn, samen met enkele vrijwilligers

Kindernevendienst
Tijdens de zondagochtenddienst is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst.
Ze gaan tijdens de overdenking naar hun eigen ruimte, daar wordt een bijbelverhaal verteld en uitgelegd,en is er tijd voor een kleurplaat of spel.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de methode Kind op Zondag.
Voor de zegening komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Naast de reguliere diensten zijn er ook diensten zoals,
Het Avondgebed
Popsongdienst
Aangepaste Kerkdienst
 
Taxidienst
Via de Taxidienst kunnen mensen gehaald en gebracht worden. Coordinator Jaap Kalsbeek, tel o488 481259
 
Kostersgroep
Elke zondag verzorgen twee vrijwilligers de rol van koster. Contactpersoon van de kostersgroep is Dhr. Ton Kars - kosters@voorhofkesteren.nl
 
Bloemendienst
Via de bloemendienst gaan er bloemen ter bemoediging rond. Contactpersoon is mw. M. Jongenotter
Ook is er een werkgroep liturgisch bloemschikken die op speciale zondagen een creatieve inbreng verzorgt. Contactpersoon
 
 
 
Liedboek Liedboek
Precies veertig jaar na het 'Liedboek voor de kerken' is op 25 mei 2013 het nieuwe 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk' verschenen.
In veel opzichten is het nieuwe liedboek veranderd. Niet alleen hebben meer kerken in de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) samengewerkt, maar ook de omvang en de veelkleurigheid van het aanbod van liederen is veel groter. Ongeveer 1150 liederen zijn uitgekozen, een aantal liederen, waaronder de complete psalmberijming, van het vorige liedboek is opgenomen.