Kerkdiensten Kerkdiensten
Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst in De Voorhof.  

Kinderoppas
De jongste kinderen kunnen tijdens de kerkdienst naar de oppas. Ouders worden geacht bij toerbeurt ook aanwezig te zijn, samen met enkele vrijwilligers

Taxidienst
Via de taxidienst kunnen mensen zonder vervoer van en naar de dienst gehaald en gebracht worden. Meer informatie via diaconie@voorhofkesteren.nl
 
Kostersgroep
Elke zondag verzorgen twee vrijwilligers de rol van koster, meer informatie via kosters@voorhofkesteren.nl.
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Het is mogelijk om onze kerkdiensten online te bekijken via de livestream van Kerkdienst Gemist.
 
lees meer »
 
Kerkelijke kalender

Kerkelijke kalender
De reguliere kalender begint ieder jaar op 1 januari. Het kerkelijk jaar echter, begint circa 4 weken eerder tijdens Advent. 
lees meer »
 
Liedboek Liedboek
Precies veertig jaar na het 'Liedboek voor de kerken' is op 25 mei 2013 het nieuwe 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk' verschenen.
In veel opzichten is het nieuwe liedboek veranderd. Niet alleen hebben meer kerken in de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) samengewerkt, maar ook de omvang en de veelkleurigheid van het aanbod van liederen is veel groter. Ongeveer 1150 liederen zijn uitgekozen, een aantal liederen, waaronder de complete psalmberijming, van het vorige liedboek is opgenomen.