Gebed om eenheid Gebed om eenheid
Geef ons de kracht om door te gaan.
Laat ons toch samen steeds uw weg betreden
en onze woorden niet tot spijkers smeden
om daarmee mensen aan het kruis te slaan.

Geef ons de wil om door de pijn
Van misverstand en starheid heen te kijken,
verlangend onze naasten te bereiken,
opdat wij samen uw gemeente zijn.

Geef ons de moed en het geduld
om open en in kwetsbaarheid te leven,
de ander oog en oor en hart te geven,
zodat uw Geest van liefde ons vervult.

(Jacqueline Roelofs-Van der Linden
 
Hemel op aarde Hemel op aarde

Menslievend God,
wat is het goed om te weten dat U
altijd bij ons bent.
Help ons om er te zijn voor anderen.
Vooral voor de mensen
waarin U zich het meest herkent.
De hongerigen en de dorstigen,
de vreemdelingen en de armoedzaaiers,
de zieken en gevangenen -
mensen die wij nodig hebben
om mens te kunnen zijn.
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,
en zo is de hemel soms even op aarde.


(Uit: Medemens 6, Kerk in Actie)
 
 
volken zijn op drift volken zijn op drift

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
We bidden voor allen die zoeken
naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken,
maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben
met onze naasten in nood.
 
(uit:Medemens 5)
 
Woorden van Geloof Woorden van Geloof

Wij geloven in een nieuwe wereld,
waar iedere soldaat
zijn wapen omsmeedt tot ploeg,
en tot iedere vijand roept:
“Menslief, ik hou van jou,
ik zal je niet doden,
ik zal je geen kwaad doen.”
 
Wij geloven in een nieuwe wereld
waar iedere rijke
afstand zal doen van bezit,
en naar de arme zal gaan
met de woorden:
“Menslief, ik hou van jou,
ik wil met jou aan tafel zitten
om samen het brood te delen.”
 
Wij geloven in een wereld
waar iedere machthebber
zijn macht uit handen geeft
en naar de weerloze zal gaan
en roepen: “Menslief, ik hou van jou,
laten we samen de ploeg nemen
en de grond bewerken.”
 
Wij geloven in het wonder,
dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat,
in elke stad, in elk land,
de een tegen de ander zal zeggen:
“Menslief, ik hou van jou,
laten we samen optrekken in vriendschap en vrede.”
 
Wij geloven in en wereld,
in een wonder, in Gods wonder,
dat het kan.
Daarin willen we blijven geloven
tot in lengte van dagen.
Amen.
 
(Tekst: 40dagentijdkalender 2018)
 
Ik ben de Heer, jouw God Ik ben de Heer, jouw God
Ik ben de Heer, jouw God.
Ik haalde je uit een onvrij land
en bracht je naar een land van overvloed
 
Jij bent mijn kind, mensenkind.
Je mag leven van wat ik je geef
en delen met wie naast je staat.
 
Zo zullen jullie samen zijn:
levend van de gaven die ik je gaf.
Deel maar met je broer,
geef je zuster wat ze nodig heeft.
 
Dan wordt de wereld goede aarde
en leef je in een land van overvloed.
 
(Arda de Boer-van Veen. Uit: Spiegeltaal)
 
 
Wees hier aanwezig Wees hier aanwezig
Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.
 
Wees hier aanwezig
Stem die roept
doe recht aan wie lijden en niet leven.
 
Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.
 
Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
naar recht en vrede.
 
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt.
Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden
mens - medemens - naaste.
 
Uit: “Medemens”
 
Licht van de wereld Licht van de wereld
Wij zouden het licht
en de lamp
van de wereld moeten zijn:
 
gevormd
uit het ijzer
van de nederigheid,
voorzien
van het glas
van de eerlijkheid,
brandend
met de lont
van de vrijwilligheid,
 
gevuld
met de olie
van de vasthoudendheid,
 
stralend
vanuit een warme menselijkheid. 
Uit: “Rakelings Nabij” van Alfred C. Bronswijk