Contactadressen Contactadressen
Kerkelijk centrum De Voorhof
Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
Postadres: Postbus 128, 4040 DC Kesteren
tel.alg.: 0488 482606

Predikant: 
vacant
 
Kerkelijk werker:
Mevr. Marjon Bosch - Verschuur (wegens ziekte tijdelijk afwezig)
Voor vragen/meldingen m.b.t. pastorale zorg
Willeke de Jongh, tel. 0488 – 750 711, pastoraat@voorhofkesteren.nl
 
Voorzitter kerkenraad
e-mail: voorzitter@voorhofkesteren.nl

Scriba:
e-mail: scriba@voorhofkesteren.nl
 
Penningmeester:
e-mail: penningmeester@voorhofkesteren.nl

Administratie en Beheer:
e-mail: AenB@voorhofkesteren.nl

Kerkelijk bureau: 
Ledenadministratie bij onze gemeente
email: kb@voorhofkesteren.nl
 
Koster:
e-mail: koster@voorhofkesteren.nl

Taxivervoer Voorhof
Diaconie

Kerkblad Rondom de Voorhof:
- Redactie&kopij e-mail: rondomdevoorhof@voorhofkesteren.nl
- Bezorging: 0488 481259

Nieuwsbrief (verschijnt elke vrijdagavond):
e-mail: nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Activiteitencommissie:
e-mail: activiteitencommissie@voorhofkesteren.nl

SMPR

Sexueel Misbruik in een Pastorale Relatie - www.smpr.nl

Vragen over de website:
e-mail: webmaster@voorhofkesteren.nl
terug