Veilige kerk - gedragscode Veilige kerk - gedragscode
De Voorhofgemeente bestaat uit gewone mensen waar ook weleens iets mis gaat in de onderlinge verhoudingen. Dat neemt niet weg dat we ons gedrag willen laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden.

Een en ander is vastgelegd in een gedragscode die, in de kerkenraadsvergadering van 9 mei 2019 is vastgesteld.Een code met het oogmerk elkaar in alle openheid en oprechtheid te blijven ontmoeten en als er onverhoopt eens iets is, dit met elkaar in goede harmonie op te lossen. De code kunt u hier downloaden
terug