Privacyverklaring Privacyverklaring
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Door de Voorhofgemeente is een privacyverklaring opgesteld die bedoeld is om informatie te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Er zijn twee gebieden waar uw persoonsgegevens worden ‘verzameld’ en gebruikt.
 
  1. De administratieve gegevens in het kerkelijk administratiesysteem (niet openbaar en alleen gebruikt door leden van het kerkelijkbureau en de taakdragers van de Voorhofgemeente)
en
 
  1. De persoonsgegevens die zichtbaar zijn in de situaties waar u als gemeente elkaar op één of andere manier ontmoet.
Welke gegevens er wel eventueel openbaar gebruikt worden, waar en waarom dat vermeld wordt in de Privacyverklaring van de Voorgemeente weergegeven. Deze verklaring kunt u hier downloaden.
terug