Administratie en Beheer Administratie en Beheer

Tot de taken van de ambtsgroep Administratie en Beheer behoren:

  • Jaarlijksopstellen van de begroting en jaarrekening;
  • Zorgdragen voor de geldwerving (collecten en actie kerkbalans);
  • Verantwoording dragen voor de goede staat van onroerende en roerende zaken;
  • Aansturen, direct en indirect, in overleg met de kerkenraad, van andere groepen, waaronder beheerders, kosters, schoonmaakteam en organisten, alsmede het beheer van zaken zoals het kerkblad (Rondom de Voorhof) en uitgiften van collectebonnen;
  • Bijhouden van de registers van de gemeente (ledenadministratie);
  • Zorgdragen voor het archiveren van de noodzakelijke bescheiden;
  • Penningmeester heeft beheer om nota’s/versturen van rekeningen en vergoeden declaraties.
De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is:  
Voorzitter Jan Roelofsen
Secretaris Kees Olthoff
Penningmeester Anita Veldhuis
Administraties bonnenkas Willy Kuenen
Gebouw, terrein en inventaris    Eddie Torn Broers / Jan van Eldik
Sleutelbeheer en -administratie Jan van Eldik 


 
terug