Liturgie en Eredienst Liturgie en Eredienst
Organisten
Louis  Gerritsen 0488 482769
Patrick van der Vegt 0488 483021 

Preekvoorziening
Mia Walraven 0488 484478
Wim van den Berg 0488 481890
Namen van predikanten, die u zou willen zien voorgaan in onze gemeente kunt u bij hen indienen. De kerkenraad neemt hierover de beslissing.

Bloemendienst
Contactpersoon Marian  Jongenotter 0488 411950
 
Liturgisch schikken
Jannie Gerritsen 0488 482769

E-mail:
Eredienst@voorhofkesteren.nl

 
terug