Liturgie en Eredienst Liturgie en Eredienst
De liturgie is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst viert. De taakgroep Liturgie en Eredienst bespreekt en coördineert de gang van zaken rond de kerkdiensten in De Voorhof. Zij onderhoudt het contact met personen en groepen die met de kerkdienst te maken hebben, zoals voorgangers en organisten.

De leden verdiepen zich in de liturgie en de ontwikkelingen op dat gebied en proberen dat te vertalen naar een voor de Voorhofgemeente passende wijze.

De taakgroep bestaat uit een ouderling, predikant, organist en enkele gemeenteleden. De taakgroep kiest uit hun midden een voorzitter, secretaris en een afgevaardigde naar de Kerkenraad.

Voorzitter:    Aleke van Vuren
Organisten:  Louis Gerritsen en Patrick van der Vegt
Preekvoorziening:  Henriëtte Peters van Ton

Voor informatie kunt u contact opnemen met: eredienst@voorhofkesteren.nl

 
terug