Pastoraat Pastoraat
De taakgroep ziet als kern van pastoraat omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Meeleven met elkaar is kostbaar en hoort bij het hart van kerk-zijn: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden. Binnen de ‘Voorhofgemeente’ zijn er, buiten de predikant, ouderlingen en contactpersonen met een taak in het pastoraat. Zij zijn oog en oor in de verschillende dorpen en bezoeken mensen of hebben op een andere manier contact waar nodig of bij speciale momenten.
Momenten waarop in ieder geval genoemde ontmoetingen plaatsvinden:
  • Rond ‘scharniermomenten’ in mensenlevens, te denken is aan:
#    geboorte van een kind;
#    huwelijken en huwelijksjubilea;
#    afscheid nemen na een overlijden;
#    ziekte en grote zorg in de thuissituatie
  • Rond de (koffie na de) zondagse kerkdiensten;
De taakgroep vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in de gemeente speelt om pastoraat vorm te geven. Hierin vraagt ze ook een actieve houding van de gemeenteleden om hun zorg te delen en eventueel bezoek te vragen, (vraaggestuurd pastoraat), maar ook om ogen en oren te zijn voor de problemen van anderen en die, zo nodig en gewenst door te geven aan het pastorale team. Om dit te stimuleren worden WhattsAppgroepen opgezet.

De taakgroep zal stimuleren dat mensen elkaar in kleine groepen gaan ontmoeten, per buurt, per interessegroep of per leeftijdsgroep. Dit mag door gemeenteleden zelf worden opgepakt. De Voorhof faciliteert, maar mensen zelf zorgen voor de uitvoering. Op die manier worden meer mensen bereikt. Een ander voorbeeld daarvan is de wekelijkse koffieochtend, waar het draait om de ontmoeting en waar ruimte is om de stiltehoek te bezoeken of de georganiseerde maaltijden voor alleenstaanden.

Het georganiseerde pastoraat wordt vorm gegeven door predikant en vrijwilligers die samen het pastorale team vormen. Zij zoeken zo nodig mensen thuis op en proberen mee te leven rond vreugde en verdriet.
Per dorp is er een eigen pastorale groep die jaarlijks ontmoetingen organiseert bij iemand thuis of in De Voorhof.  Verder wil pastoraat samen met de diaconie zoeken naar meer samenwerking om de gedachte van omzien naar elkaar gestalte te geven en waar nodig elkaar te ondersteunen.

Prioriteit van de taakgroep zal zijn om in de verschillende dorpen Whattsappgroepen op te zetten, waarin het onderling contact en meeleven wordt gestimuleerd. Dit kan voor de kleinere dorpen in één groep, en voor Kesteren zal dat om meer groepen gaan. De gedachte is om het per buurt of aantal straten te organiseren en per WhattsAppgroep een aanspreekpunt aan te wijzen die belangrijke informatie aan het pastorale team doorgeeft.

Voor informatie of contact kunt u contact opnemen met:

Ds. Henriëtte Bouwman (predikant@voorhofkesteren.nl) of Willeke de Jongh (pastoraat@voorhofkesteren.nl)
 
terug