Contactinformatie Contactinformatie
Kerkelijk centrum De Voorhof
Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
tel.0488- 482606

Predikant
Ds. Henriëtte Bouwman
tel. 06 - 12678306
e-mail: predikant@voorhofkesteren.nl 

Voorzitter kerkenraad
e-mail: voorzitter@voorhofkesteren.nl

Scriba
e-mail: scriba@voorhofkesteren.nl
 
Penningmeester
e-mail: penningmeester@voorhofkesteren.nl

Administratie en Beheer
e-mail: AenB@voorhofkesteren.nl

Kerkelijk bureau
Ledenadministratie bij onze gemeente
email: kb@voorhofkesteren.nl
 
Koster
e-mail: koster@voorhofkesteren.nl

Taxivervoer Voorhof
e-mail: diaconie@voorhofkesteren.nl

Kerkblad Rondom de Voorhof
- Redactie&kopij e-mail: rondomdevoorhof@voorhofkesteren.nl
- Bezorging: rdv@voorhofkesteren.nl

Nieuwsbrief (verschijnt elke vrijdagavond):
e-mail: nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Activiteitencommissie
e-mail: activiteitencommissie@voorhofkesteren.nl

SMPR

Sexueel Misbruik in een Pastorale Relatie - www.smpr.nl

Vragen over de website
e-mail: webmaster@voorhofkesteren.nl
 
Verhuur zalen en catering

Verhuur zalen en catering
Het is ook mogelijk om een of meerdere zalen van de Voorhof te huren. En daarbij catering te laten verzorgen.

Neem voor de mogelijkheden contact op met het beheersteam via beheerder@voorhofkesteren.nl
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Door de Voorhofgemeente is een privacyverklaring opgesteld die bedoeld is om informatie te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens.

lees meer »
 
Veilige kerk - gedragscode Veilige kerk - gedragscode
De Voorhofgemeente bestaat uit gewone mensen waar ook weleens iets mis gaat in de onderlinge verhoudingen. Dat neemt niet weg dat we ons gedrag willen laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden.

lees meer »
 
Kerkblad Rondom de Voorhof Kerkblad Rondom de Voorhof
Ons kerkblad Rondom de Voorhof verschijnt 6 keer per jaar op papier of digitaal.

 

lees meer »