Vrijwilligers Vrijwilligers
Werk in de Kerk
Welk werkveld ter wereld heeft een groter aanbod aan functies dan juist dit werkveld van onze kerkgemeenschap?
Waar zijn dezelfde mogelijkheden om je in te zetten vanuit de meest wezenlijke facetten van je persoonlijkheid?
Welk werk biedt dezelfde kansen om met zoveel mensen van diverse pluimage in één gemeenschap wezenlijk verbonden te zijn?
Waar liggen derhalve meer mogelijkheden om te kunnen groeien in liefde en inlevingsvermogen?

Vrijwilligers in onze kerk krijgen deze kansen en ze zijn onmisbaar om de kerk kansen op een toekomst te blijven bieden.

Actuele vacatures
Per september 2024 ontstaan de volgende vacatures:
  • Twee Ouderlingen Kerkrentmeester
  • Een Kerkrentmeester (geen ouderling)
  • Drie Ouderlingen Pastoraat
  • Een Ouderling Liturgie en Eredienst
  • Drie Diakenen
  • Een Voorzitter Kerkenraad
Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij de desbetreffende taakgroep of bij de vacaturecommissie vacature@voorhofkesteren.nl
terug