Solidariteitskas Solidariteitskas
Vanuit de Solidariteitskas helpen wij andere gemeenten of worden wij geholpen door andere gemeenten als er een tijdelijk een financiële overbrugging noodzakelijk is. Dit omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Hieruit blijkt dat het niet alleen om geven gaat, maar dat er, wanneer dat nodig is, ook sprake kan zijn van ontvangen. Op deze manier proberen kerken binnen de PKN elkaars lasten te verlichten. In de maand mei ontvangen leden van De Voorhof hiervoor een betalingsverzoek.

Solidariteitskas - Bankrekening NL23 RABO 0120 5315 50
terug