Liedboek Liedboek
Precies veertig jaar na het 'Liedboek voor de kerken' is op 25 mei 2013 het nieuwe 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk' verschenen.
In veel opzichten is het nieuwe liedboek veranderd. Niet alleen hebben meer kerken in de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) samengewerkt, maar ook de omvang en de veelkleurigheid van het aanbod van liederen is veel groter. Ongeveer 1150 liederen zijn uitgekozen, een aantal liederen, waaronder de complete psalmberijming, van het vorige liedboek is opgenomen.
 
terug