Kerkbalans Kerkbalans

Elk jaar in januari start Actie Kerkbalans. De bedoeling van Actie Kerkbalans is om geld in te zamelen waarvan alle activiteiten die een kerk in een jaar doet, betaald kunnen worden.

Dank zij deze bijdragen kan de Voorhofgemeente vol vertrouwen verder bouwen aan de toekomst en daarom is de leus ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

In deze folder staat alles nog eens toegelicht. 

Kerkbalans - Bankrekening NL37 RABO 0331 9949 84

terug