Vorming en Toerusting (Gele Boekje) Vorming en Toerusting (Gele Boekje)
De Regionale werkgroep VIS (Verdiepen – Inspireren – Samenkomen) vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe: de Hervormde Vluchtheuvelgemeente Zetten, Protestantse Gemeente De Rank Zetten, Hervormde kerk Hemmen, Vloedschuurgemeente Heteren, Protestantse gemeente Driel en de Protestantse Gemeente de Voorhof Kesteren. De werkgroep brengt jaarlijks het Gele Boekje uit: een programma met een aantal inspirerende activiteiten.

lees meer >>
terug