Woorden van Geloof Woorden van Geloof

Wij geloven in een nieuwe wereld,
waar iedere soldaat
zijn wapen omsmeedt tot ploeg,
en tot iedere vijand roept:
“Menslief, ik hou van jou,
ik zal je niet doden,
ik zal je geen kwaad doen.”
 
Wij geloven in een nieuwe wereld
waar iedere rijke
afstand zal doen van bezit,
en naar de arme zal gaan
met de woorden:
“Menslief, ik hou van jou,
ik wil met jou aan tafel zitten
om samen het brood te delen.”
 
Wij geloven in een wereld
waar iedere machthebber
zijn macht uit handen geeft
en naar de weerloze zal gaan
en roepen: “Menslief, ik hou van jou,
laten we samen de ploeg nemen
en de grond bewerken.”
 
Wij geloven in het wonder,
dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat,
in elke stad, in elk land,
de een tegen de ander zal zeggen:
“Menslief, ik hou van jou,
laten we samen optrekken in vriendschap en vrede.”
 
Wij geloven in en wereld,
in een wonder, in Gods wonder,
dat het kan.
Daarin willen we blijven geloven
tot in lengte van dagen.
Amen.
 
(Tekst: 40dagentijdkalender 2018)
terug