Tien Woorden Tien Woorden
Het meest linkse raam in het liturgisch centrum is geïnspireerd op de tien geboden, of liever: de tien Woorden, omdat de Bijbel ze zelf zo noemt.
Het zijn uitnodigende woorden.

In dit raam geen klassieke verbeelding met twee stenen tafelen. Wel zien we een soort tweedeling:
  • vijf druppels van boven,
  • vijf vingers aan de hand.
De druppels verwijzen meer naar de relatie met God - mens,
de vingers naar de relaties van mensen onderling.

Zo dalen vijf lichtende, inspirerende woorden zegenrijk neer uit de hemel.
En de hand met vijf vingers, groen ais de aarde, weet wat hem te doen staat.
Zo verbeeldt dit raam hoe goed het is om te leven in verbondenheid met God en elkaar, en om onbaatzuchtig te ontvangen en te geven.
Precies wat de tien Woorden ons leren.
terug