Wat en waarom ANBI Wat en waarom ANBI
Doneren
Er wordt enorm veel werk verzet in onze gemeente. Elk jaar zijn er inkomsten nodig om de kerkelijke activiteiten te kunnen financieren.

Belastingvoordeel met periodieke gift
De kenners zullen het misschien wel weten. Giften aan de zogenoemde Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar bij aangifte voor inkomstenbelasting. Onze gemeente en onze diaconie zijn ook ANBI-proef. Uw totale jaarlijkse bijdragen aan de kerk en diaconie zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hierna staan deze voordelen:
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen(legaat) en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. De Voorhof maakt jaarlijks gebruik van deze regeling.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee  onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven).
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Kerk en diaconie zijn aparte ANBI
Onze kerkelijke gemeente (administratie&beheer) en onze diaconie zijn beiden ANBI-proef. Uw totale jaarlijkse bijdragen aan zowel de kerk als de diaconie zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Let er wel op dat de kerk en de diaconie twee verschillende, los van elkaar, opererende ANBI instellingen zijn.

Twee soorten giften
Er zijn twee mogelijkheden. Jaarlijkse giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar er geldt een drempel van 1% van het belastbare inkomen.
Als voorbeeld: uw inkomsten zijn € 35.000,-. U geeft € 500,- aan kerk en diaconie. Uw aftrekpost is dan € 500 - € 350(1%) = € 150.

Bij een periodieke gift is het volledige bedrag aftrekbaar. Er is géén drempel. Er moet een overeenkomst opgesteld worden met zowel de diaconie als de kerk. Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan kerk en/of diaconie. De daarvoor benodigde  deels ingevulde formulieren kunt u downloaden;  formulier Kerk  //  formulier Diaconie
De nog benodigde gegevens van de kerk en de diaconie vindt u in de afzonderlijke tekstblokken hiernaast.
Let op de juiste naam en het RSIN nummer. U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte wil controleren, kunnen zij om de schriftelijke overeenkomst vragen.

Clustering giften verschillende doeleinden of bestemmingen.
De verschillende bijdragen die u doet aan de kerk mag u bij elkaar optellen. Op het formulier vult u alleen het totale eindbedrag in dat u jaarlijks wilt schenken. Zo kunt u de collectebonnen, bijdragen solidariteitskas en kerkblad, de vaste vrijwillige bijdrage, enz. bij elkaar optellen. Hetzelfde geldt voor diaconale projecten als Kerk in Actie, Hazenlipproject, jaarlijkse vaste bijdrage diaconie, enz.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeesters van de kerk en de diaconie.
 
ANBI Voorhofgemeente Kesteren ANBI Voorhofgemeente Kesteren
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie

Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie

lees meer »