Corona en de kerkgang Corona en de kerkgang
Gelukkig gaat het ‘met alle cijfers’ de goede kant op. Dat betekent dat er ook in De Voorhof weer wat meer mogelijk is. De eerste stap is dat de liturgie gevierd kan worden met vijftig kerkgangers in plaats van dertig. Achter de schermen is het systeem voor aanmelden daar reeds op aangepast.
Wie ter kerke wil gaan, dient zich nog wel aan te melden. Daarbij is het verzoek: wees verantwoordelijk voor de ander. Dat betekent: bij twijfel over de gezondheid niet aanmelden, of een reeds gedane aanmelding annuleren. Dat geeft anderen de mogelijkheid zich nog aan te melden. 
In De Voorhof gelden uiteraard de inmiddels ‘gebruikelijke’ maatregelen van het RIVM.
Met de komst van het zomerse weer lijkt er, na het kille voorjaar, een heel andere tijd aangebroken. Met het perspectief dat er steeds meer mogelijk wordt, geldt dat ook voor onze Voorhofgemeente. De toekomst ziet er hoopvol uit!
terug