Welkom Welkom
De Voorhof in Kesteren is een plek om op adem te komen en inspiratie op te doen. 
In de Voorhof gaat het om wezenlijke zaken. Het beleid van De Voorhof is gebaseerd op vijf uitgangspunten. Deze zijn richtinggevend voor het denken en doen van de gemeente:
  • Inspiratie vanuit bijbelse verhalen over God en mensen
  • Dienstbaar aan wie ondersteuning nodig hebben
  • Open naar wat zich afspeelt in de samenleving en de wereld
  • Gericht op geloofsbezinning en levensverdieping
  • Respect voor zowel gelijkgezinden als andersdenkenden
Naast de vieringen is er veel aandacht voor pastoraat, diaconie en jeugd. Het pastorale team vormt het luisterend oor van de gemeente. Zij zijn er voor alle leden, jong en oud. De diaconie richt zich op mensen die financiële en materiële hulp nodig hebben. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder de tradities uit het oog te verliezen.
Nieuwsgierig geworden? Loop gerust eens binnen op zondagmorgen of bij één van onze andere activiteiten door de week - zie ook de agenda.