Contactinformatie Contactinformatie
Kerkelijk centrum De Voorhof
Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
tel.0488- 482606

Predikant
Ds. Henriëtte Bouwman
tel. 06 - 12678306
e-mail: predikant@voorhofkesteren.nl 

Voorzitter kerkenraad
e-mail: voorzitter@voorhofkesteren.nl

Scriba
e-mail: scriba@voorhofkesteren.nl
 
Penningmeester
e-mail: penningmeester@voorhofkesteren.nl

Administratie en Beheer
e-mail: AenB@voorhofkesteren.nl

Kerkelijk bureau
Ledenadministratie bij onze gemeente
email: kb@voorhofkesteren.nl
 
Koster
e-mail: koster@voorhofkesteren.nl

Taxivervoer Voorhof
e-mail: diaconie@voorhofkesteren.nl

Kerkblad Rondom de Voorhof
- Redactie&kopij e-mail: rondomdevoorhof@voorhofkesteren.nl
- Bezorging: rdv@voorhofkesteren.nl

Nieuwsbrief (verschijnt elke vrijdagavond):
e-mail: nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Activiteitencommissie
e-mail: activiteitencommissie@voorhofkesteren.nl

SMPR

Sexueel Misbruik in een Pastorale Relatie - www.smpr.nl

Vragen over de website
e-mail: webmaster@voorhofkesteren.nl
terug