ANBI ANBI
Er wordt enorm veel werk verzet in onze gemeente. Elk jaar zijn er inkomsten nodig om de kerkelijke activiteiten te kunnen financieren. Giften aan de zogenoemde Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar bij aangifte voor inkomstenbelasting. Onze gemeente en onze diaconie zijn ook ANBI-proef, waardoor uw totale jaarlijkse bijdrage aan de kerk en diaconie aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Voordelen
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen(legaat) en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. De Voorhof maakt jaarlijks gebruik van deze regeling.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee  onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven).
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Kerk en diaconie zijn aparte ANBI
Onze kerkelijke gemeente (administratie&beheer) en onze diaconie zijn beiden ANBI-proef. Uw totale jaarlijkse bijdragen aan zowel de kerk als de diaconie zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Let er wel op dat de kerk en de diaconie twee verschillende, los van elkaar, opererende ANBI instellingen zijn.

ANBI Voorhofgemeente

ANBI Diaconie
 
terug