woensdag 24 april 2024

Eerste avond ‘Grenzeloos God’

Datum: 
 woensdag 24 april 2024
Tijdstip: 
 20:00
Locatie: 
 Voorhof

In gesprek met ds. Jan Offringa over een prikkelend boek

Vaak lijken wetenschap en geloof met elkaar op gespannen voet te staan. Dat geldt niet voor Tilmann Haberer. Hij gaat onbevangen in gesprek met fysici, psychogen, theologen en neurowetenschappers en komt met een integrale kijk op God, mens en wereld. Dat levert een geloofwaardig verhaal dat tegelijk kan prikkelen en ontregelen. Iemand schreef: ‘Er vallen her en der wel heilige huisjes om, je moet misschien wat gelovige bakens verzetten, maar het is een door en door eerlijk verhaal waarin ook zoiets als geloofswarmte voelbaar blijft.’ Je kunt ervaren hoe het geloof wordt ‘uitgepeld uit oude korsten die niet meer ademen’. Op toegankelijke wijze verkent het boek de grote vragen naar God en de schepping, Jezus als de Christus, zonde en verlossing, de eeuwigheid en de christelijke liefde. Deelnemers hoeven het boek niet vooraf te lezen.

Data: woensdagen 24 april en 15 mei 2024
Tijd en plaats: 20.00 uur in De Voorhof
Opgeven via E: gesprek@voorhofkesteren.nl, M: 06-20421770
 

terug