Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren
Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: voorzitter, scriba, ouderling-kerkrentmeesters, taak- en wijkouderlingen, diakenen en pastores. Een kerkelijk werker die niet in het ambt bevestigd wordt, is adviseur. De kerkenraad vergadert in de regel tweemaandelijks en kan voor de verslaglegging een notulist inschakelen. Wanneer er voldoende bespreek- en beslispunten zijn, kan de kerkenraad vaker bijeenkomen. De kerkenraad houdt zich nadrukkelijk bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Op de agenda staan onderwerpen van algemene aard die gezamenlijke bezinning en bespreking nodig hebben of waarover besluitvorming noodzakelijk / gewenst is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen mits minstens de helft van het aantal ambtsdragers aanwezig is.

Hieronder een overzicht van de kerkenraad

 
Functie Wijk Telefoon e-mail
Voorzitter:
Dhr. T. van Beek
   
06 20421770
 
Voorzitter
Scriba:
Dhr. M.P. van der Poel
   
0488-482659
 
Scriba
Ouderling:
Vacature
Mevr. W.M. de Jongh
Vacature
Vacature
Vacature
Mevr. C. Kersten
Mevr. M. Weijman
 
1
2
3
4
4
5
6
 

0488-7507110344-603338
0488-442470
 
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
       
Diaken:
Dhr. M. van Woerden
Dhr. N. van Andel
Dhr. A. Buizer
Dhr. B. Schiebaan
Mevr. M. Jongenotter
Mevr. M. Kersten
Mevr. C van Beek
Mevr. W. Coutinho
Dhr. N. Temesgen Haile
Mevr. Fl. Pouwer

 
  Diaconie
voorzitter
secretaris
penningmeester
werelddiaken
diaken
diaken
diaken
diaken
diaconaalmedewerker
diaconaalmedewerker

 
terug