Contactadressen Contactadressen
Kerkelijk centrum De Voorhof
Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
Postadres: Postbus 128, 4040 DC Kesteren
tel.alg.: 0488 482606

Predikant: 
vacant
 
Kerkelijk werker:
Mevr. Marjon Bosch - Verschuur
tel.: 06 2163 3151  
e-mail:
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag
 
Voorzitter kerkenraad
e-mail:

Scriba:
e-mail:
 
Penningmeester:
e-mail:

Administratie en Beheer:
e-mail:

Kerkelijk bureau: 
Ledenadministratie bij onze gemeente
email:
 
Koster:
e-mail:

Taxivervoer Voorhof
0488 481259

Kerkblad Rondom de Voorhof:
- Redactie&kopij e-mail:
- Bezorging: 0488 481259

Nieuwsbrief (verschijnt elke vrijdagavond):
e-mail: .nl

Activiteitencommissie:
e-mail:

SMPR

Sexueel Misbruik in een Pastorale Relatie - www.smpr.nl

Vragen over de website:
e-mail:
terug