Corona en de kerkgang Corona en de kerkgang
Met betrekking tot corona zijn voor de Voorhof de basisregels zoals die door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd, uitgangspunt. Dringende oproep daarbij; Wees verantwoordelijk voor uzelf en de ander.
Dat betekent welkom in de kerk, maar hoe vervelend dat ook is, blijf bij klachten of twijfel daarover, thuis.
  • Als u binnenkomt in de kerk staat er materiaal klaar om uw handen te ontsmetten
  • Als we lopen dragen we een mondkapje. Het mondkapje mag af als we zitten.
  • De basisregel om 1,5 meter afstand te houden’ is wettelijk verankerd. Voorlopig hebben we dat voor de Voorhof vertaald om tenminste drie stoelen tussen de huishoudens aan te houden en een lege rij stoelen tussen rijen. Hopelijk tijdelijk, maar dat hangt af van de ontwikkeling van het aantal besmettingen.
  • Om de onderlinge afstand zoveel mogelijk te waarborgen hangen we de jassen voorlopig ook nog niet op aan de kapstokken, maar nemen de jassen mee naar de kerkzaal 
  • Omdat onze kerk geen mechanische ventilatie heeft blijft, hoe spijtig ook, het zingen voorlopig nog beperkt tot na de overdenking.
Laten we met elkaar hopen dat het aantal maatregelen binnenkort weer verruimd kan worden.
terug