Corona en de kerkgang Corona en de kerkgang
Na het besluit van het kabinet in februari om de meeste beperkende maatregelen met betrekking tot het coronavirus op te heffen, acht de kerkenraad het verantwoord om hetzelfde te doen in en om De Voorhof.
Naast de hygiëne regels op het gebied van handen en hoesten is de belangrijkste maatregel die overeind blijft: bij klachten of twijfel over de gezondheid thuisblijven. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid; vooral ook naar elkaar toe.
De kerkzaal mag weer zonder beperkingen worden gebruikt. Ook het samen zingen is weer de gehele dienst mogelijk. Wat een verademing!
Verder wordt het koffiedrinken na de dienst weer opgepakt en zijn er meer mogelijkheden om elkaar in en om De Voorhof te ontmoeten.
Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er ook nu kerkgangers zijn die voorlopig nog wel graag wat afstand houden; om welke reden dan ook. Het is de verwachting dat die mogelijkheid er zeker zal zijn. Laten wij elkaar daarin respecteren. Houdt u graag wat afstand, wees dan zo vrij om dat aan te geven wanneer het nodig is.

 
terug