Corona en de kerkgang Corona en de kerkgang
Gelet op de verruiming van de maatregelen met betrekking tot corona is het met ingang van zondag 26 september 2021 niet meer nodig om vooraf te registreren als u naar de kerk wilt.
Daarbij blijft wel de oproep: wees verantwoordelijk voor uzelf en de ander. Dat betekent: bij twijfel over de gezondheid thuis blijven.
  • De basisregel om ‘verplicht 1,5 meter afstand te houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Voorlopig hebben we dat voor de Voorhof vertaald om tenminste één stoel tussen de huishoudens aan te houden. Hopelijk tijdelijk, maar dat hangt af van de ontwikkeling van het aantal besmettingen.
  • Om de onderlinge afstand zoveel mogelijk te waarborgen hangen we de jassen voorlopig ook nog niet op aan de kapstokken, maar nemen de jassen mee naar de kerkzaal 
  • Omdat onze kerk geen mechanische ventilatie heeft blijft, hoe spijtig ook, het zingen voorlopig nog beperkt tot na de overdenking.
Laten we met elkaar hopen dat het aantal maatregelen binnenkort verder verruimd kan worden.
Met het perspectief dat er steeds meer mogelijk wordt, geldt dat ook voor onze Voorhofgemeente. De toekomst ziet er hoopvol uit!
terug