Het blauwe boekje Het blauwe boekje
Vanwege het steeds strenger worden van de regels omtrent de privacy is zo'n boekje sinds 2013 niet meer verschenen. Er is wel een mogelijkheid om een dergelijk boekje uit te brengen. Daarvoor moet iedereen gevraagd worden of hij/zij akkoord is met het opnemen van de persoonlijke gegevens voor dit doel. Binnen de kerkenraad is besloten dat het de moeite waard is de proef op de som te nemen. Daarom is er een formulier beschikbaar waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft voor het opnemen van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van een ledenlijst die verspreid zal worden. Alleen diegenen die het formulier insturen worden in dit boekje vermeld en zullen een exemplaar ontvangen. Anders wordt alsnog niet voldaan aan de regels. Het boekje wordt binnenkort gedrukt en zal verspreid worden onder degenen die zich hiervoor hebben opgegeven. 
terug