Administratie en Beheer Administratie en Beheer

Tot de taken van de ambtsgroep Administratie en Beheer behoren:

  • Jaarlijksopstellen van de begroting en jaarrekening;
  • Zorgdragen voor de geldwerving (collecten en actie kerkbalans);
  • Verantwoording dragen voor de goede staat van onroerende en roerende zaken;
  • Aansturen, direct en indirect, in overleg met de kerkenraad, van andere groepen, waaronder beheerders, kosters, schoonmaakteam en organisten, alsmede het beheer van zaken zoals het kerkblad (Rondom de Voorhof) en uitgiften van collectebonnen;
  • Bijhouden van de registers van de gemeente (ledenadministratie);
  • Zorgdragen voor het archiveren van de noodzakelijke bescheiden;
  • Penningmeester heeft beheer om nota’s/versturen van rekeningen en vergoeden declaraties.
De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is:  
voorzitter Jan Roelofsen
secretaris Kees Olthoff
penningmeester Anita Veldhuis
diverse administraties
(Kerkbalans, Rondom de Voorhof, solidariteitskas') 
Henk en Margreet van Stralen
gebouw, terrein en inventaris    Eddie Tornbroers
sleutelbeheer en -administratie Gerrit Westendorp
verslaglegging vergaderingen Henriette Peters van Ton

 

Voor zaken met betrekking tot het onderhoud van het kerkelijkgebouw en/of de inventaris, kunt u gebruik maken van het e-mailadres: Gebouw_inventaris
Voor de sleuteladministratie: Sleutelregistratie 
terug