Pastoraat & Wijkindeling Pastoraat & Wijkindeling

Pastoraat, een belangrijke vorm van onderlinge dienstbaarheid

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat onderling pastoraat. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden. Binnen de ‘Voorhofgemeente’ zijn er ouderlingen met een taak in het pastoraat. Zij zijn oog en oor in de verschillende wijken en bezoeken mensen of hebben op een andere manier contact waar nodig of bij speciale momenten.

Momenten waarop genoemde ontmoetingen plaatsvinden:
•             Onverwacht als er spontaan zomaar echte belangstelling is voor iemand;
•             Rond ‘scharniermomenten’ in mensenlevens, te denken is aan:
#    geboorte van een kind;
#    doop en doopsgesprek;
#    gesprekken over geloofsopvoeding;
#    huwelijken en huwelijksjubilea;
#    afscheid nemen na een overlijden;
•             Rond de (koffie na de) zondagse kerkdiensten;
•             Bij bezoeken aan mensen in hun thuissituatie.

Enkele jaren geleden is het pastoraat op een nieuwe leest geschoeid: van aanbod gestuurd pastoraat is het overgegaan naar vraag gestuurd pastoraat.  Deze nieuwe vorm van pastoraat begint  vertrouwd te raken in onze gemeente.

Naast vraag gestuurd pastoraat wordt er in onze gemeente  groepspastoraat gestimuleerd. Op die manier worden meer mensen bereikt. Een voorbeeld daarvan is de wekelijkse koffieochtend, waar het draait om de ontmoeting en waar ruimte is om de stiltehoek te bezoeken.

Het georganiseerde pastoraat wordt vorm gegeven door vrijwilligers die samen een wijkteam vormen. Veelal bestaat een wijkteam uit een wijkouderling of coördinator , een wijkdiaken en pastorale medewerkers. Zij zoeken zo nodig mensen thuis op en proberen mee te leven rond vreugde en verdriet. Het wijkteam wordt ondersteund door de predikant.
Jaarlijks nodigt het wijkteam iedereen uit voor een ‘wijkontmoeting’ in het kerkelijk centrum. In deze ontmoeting is ook altijd plaats voor een stukje bezinning naar aanleiding van het jaarthema. Daarnaast worden  er ook ontmoetingen in de wijk georganiseerd. Verder wil pastoraat samen met de diaconie zoeken naar meer samenwerking om de gedachte van naar omzien naar elkaar gestalte te geven.

Wijkindeling

Wijk 1 - 
Wijkouderling / Coördinator: 
- vacant / e-mail:  Wijk 1

Kesteren: Ambtseweg, Bilderdijkstraat, Boveneindsestraat, Broekdijk,Carvonestraat, De Peel, Ds. C. van de Bergstraat, Ds. J.T. Doornenbalstraat, Eiberstraat, Fruitstraat t/m nr. 24, G J Brenkmanlaan, Hoofdstraat, Industrieweg, J. van Damstraat, Jacob Catsstraat, Juffrouw H. Scholtenstraat, Koningin Emmalaan, Koningin Wilhelminalaan, Liniestraat, Meester A. Datemalaan, Meester J. van Dolderenstraat, Meezendreef, Mr N J van Riemsdijkstr, Nassaulaan, Nedereindsestraat t/m nr. 28, Nicolaas Beetsstraat, Overste J M Kolffstraat, Parallelweg, Rijnbandijk, Schenkhofstraat, Silvanusstraat, Spoorstraat, Stationsstraat, Tielsestraat, Trajanusplein, Varakker, Zwarteweg.

Wijk 2 - Wijkouderling / Coördinator: 
- Mevr. W.M. de Jongh / tel. 0488-750711 / e-mail:  Wijk 2

Kesteren: A.C.W. Staringhof, Biesbongerd, Bussenbongerd, Constantijn Huijgensstraat, Fruitstraat vanaf nr. 26, Groenendaal, Guido Gezellestraat, Jacob van Lennepstraat, Joh. van Zantenplein, Joost van de Vondelstraat, Keetjesbongerd, Leuvenstein, Nedereindsestraat vanaf nr. 30, Oude Broekdijk, P.C. Hooftstraat, Schaapsteeg, Westeinde.

Wijk 3 - Wijkouderling / Coördinator:
- Mevr. W.M. de Jongh / tel. 0488-750711 / e-mail:  e-mail:  Wijk 3
(tijdelijk i.v.m. vacatures)

Kesteren: Achterdorp, Adriaan van Ostadestraat, Arndt van Buerenstraat, Betuwestraatweg, Bosche Dreef, Chr. Spieringhstr, Craaienhof, Dorpsplein, Floris van Brakellstraat, Floris van Lijndestraat, Floris van Pallandtstraat, Frans Halsstraat, Ganzenweg, Gerard Doustraat, Hoge Dijkseweg, Jan Steenstraat, Jan Tooropstraat, Jan van Amstelstraat, Joachim van Hoemenstraat, Johannes Vermeerstraat, Justus van Buyrenstraat, Kasteelstraat, Kerkdwarsstraat, Kerkstraat, Klaverhof, Meindert Hobbemastraat, Mesdagstraat, Prinsenhof, Rembrandtstraat, Rhenenseweg, Tollenhof, Torenstraat, Van der Zandestraat, Vincent van Goghstraat.
Hogeweg - Lienden, Rhenen.

Wijk 4 - Coördinator: 
- Mevr R. Kuenen / tel. 06-5396 5520 / e-mail:  wijk 4 (tijdelijk i.v.m. vacatures)

Ochten, Echteld, IJzendoorn, Dodewaard, Zetten.

Wijk 5 - Coördinator:
- Mevr. M.A. van Zetten / tel. tel 0344-604630 / e-mail:  Wijk 5
- Mevr. C. Kersten (ouderling) / tel 06-16033981 / e-mail Wijk 5

Lienden (excl. Hoge weg), Ommeren, Maurik

Wijk 6 - Wijkouderling / Coördinator:
- Mevr. M Weijman / tel. 0488-442470 / e-mail:  Wijk 6

Opheusden

Wijk 7 - Contactpersoon:
- ds. Henriëtte Bouwman / tel. 06-1267 8306 / e-mail: wijk7

Alle overige adressen buiten de grenzen van de PKN Voorhofgemeente Kesteren
terug