Collectebonnen Collectebonnen
Collectebonnen zijn zowel voor u als gemeentelid als voor ons als kerk goedkoper en gemakkelijker. U heeft een bewijs dat u aan de collecte betaald heeft en wij als kerk hebben minder kleingeld in de collectezak.

Per vel met 50 bonnen van € 1,00  betaalt u € 51,-
Per vel met 50 bonnen van € 1,50  betaalt u € 76,-
Dit is inclusief druk-. administratie- en verzendkosten

Wilt u meer vellen in 1 keer bestellen, dan vermenigvuldigt u dat bedrag en maak het totaalbedrag over.

De collectebonnen kunnen worden besteld via bankrekening
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Bonnenkas Voorhofgerneente te Ochten. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u bezorgd.
Afhalen tegen contante betaling is mogelijk bij dhr. Willy Kuenen 0344 642303, Papekamp 11 4051 DM Ochten.
Indien u vooraf even belt komt u niet voor een gesloten deur.

 
terug