Pastoraat Pastoraat
Pastoraat, een belangrijke vorm van onderlinge dienstbaarheid
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
 
lees meer »
 
Liturgie en Eredienst Liturgie en Eredienst
De ambtsgroep Liturgie en Eredienst houdt zich bezig met alle aspecten van de eredienst. Men komt 1 keer per maand bij elkaar. De predikant en een organist zijn vaste leden van deze ambtsgroep.

 
lees meer »
 
Administratie en Beheer Administratie en Beheer

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in het algemeen als doelstelling en taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en  werken van de gemeente. 
 

lees meer »
 
Diaconaat Diaconaat

Wat is Diaconaat?
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. De kerk steunt mensen die – om wat voor reden dan ook – niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. De armoedeproblematiek is in het diaconaat belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg. Dit werk noemen we in de kerk binnenlands diaconaat. Voor mensen ver weg noemen we dat werelddiaconaat.
 
 

lees meer »