Vorming en Toerusting (Gele Boekje) Vorming en Toerusting (Gele Boekje)
De regionale werkgroep VIS (Verdiepen, Inspireren en Samenkomen) wordt gevormd door de Hervormde Vluchtheuvelgemeente Zetten, Protestantse Gemeente De Rank Zetten, Hervormde kerk Hemmen, Vloedschuurgemeente Heteren, Protestantse gemeente Driel en de Protestantse Gemeente de Voorhof Kesteren.

De werkgroep brengt jaarlijks het ‘gele boekje' uit; een programma van circa twintig activiteiten tot opbouw van de gemeente.



Naast actviteiten voor volwassenen worden er ook altijd activiteiten aangeboden voor jongeren. Een aantal jaren geleden is hieruit het Theaterweekend ontstaan.
 
terug