Vorming en Toerusting (Gele Boekje) Vorming en Toerusting (Gele Boekje)
De Regionale werkgroep VIS (Verdiepen – Inspireren – Samenkomen) vertegenwoordigt zes kerken uit de Midden Betuwe: de Hervormde Vluchtheuvelgemeente Zetten, Protestantse Gemeente De Rank Zetten, Hervormde kerk Hemmen, Vloedschuurgemeente Heteren, Protestantse gemeente Driel en de Protestantse Gemeente de Voorhof Kesteren.

De werkgroep brengt jaarlijks het Gele Boekje uit: een programma met een aantal inspirerende activiteiten. Tijden veranderen, maar als VISsers blijven wij ons onverminderd inspannen voor een mooi inhoudelijk aanbod. Op ons programma staan onder andere lezingen, excursies, filmavonden, muziek en samenzang, bezinningswandelingen, en een jaarlijkse muzikale theatervoorstelling. Ook werd in het verleden regelmatig een kloosterweekend georganiseerd. Nu, na corona, onderzoeken we of dat opnieuw tot de mogelijkheden behoort.

In het Gele Boekje treft u de activiteiten aan die in het lopende seizoen plaatsvinden.  Deelname is voor iedereen binnen en buiten de kerk vrij toegankelijk en in principe kosteloos (vrijwillige bijdrage). U bent van harte welkom!

Voor en door jongeren vanaf de middelbare school tot 20 jaar is er jaarlijks een bruisend Theaterweekend, georganiseerd door de regionale Werkgroep Theaterweekend.
 
terug