woensdag 18 oktober 2017

Religie, haat en geweld (V&T)

Locatie: 
 Vloedschuur - Kerklaan 4a - Heteren
Tijdstip: 
 20:00 uur

Religie is in staat om daden van grote zelfopoffering en naastenliefde in een mens op te roepen, maar evenzeer het vuur van een totale vernietiging aan te wakkeren. We worden er alle dagen mee geconfronteerd.
Op deze avond gaan we terug naar de bronnen van Jodendom, Christendom en Islam en ontdekken hoe teksten en personen uit de oude tijden haat en geweld kunnen oproepen. Er zijn binnen de religies ook tegenbewegingen die vrede-stichtend werken.
Religieus geweld is een verschijnsel waar we, naar te vrezen valt, voorlopig nog niet over zijn uitgepraat. We hopen op deze avond  er meer zicht op te krijgen.
Dr. Sam Janse (1949) is bijbelwetenschapper. Hij was als predikant verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en als docent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). In de afgelopen jaren heeft hij verschillende boeken en artikelen geschreven over Bijbel en geweld. Recent verscheen van zijn hand: Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld.
Wilt u zich opgeven voor deze activiteit, klikt u dan op http://www.gele-boekje.nl/aanmelden
 

terug