Pastoraat & Wijkindeling Pastoraat & Wijkindeling

Pastoraat, een belangrijke vorm van onderlinge dienstbaarheid

Onder pastorale zorg verstaan we in De Voorhof de persoonlijke aandacht, die zich richt op ‘heel de mens’, waarbij het accent ligt op geestelijk welzijn oog heeft voor het unieke van de mens in zijn / haar situatie vorm krijgt in ontmoetingen, gesprekken en rituelen, zowel individueel als in groepen zowel gestalte krijgt in onderling pastoraat als in professionele begeleiding haar inspiratie vindt in de christelijke traditie met haar joodse wortels voortkomt en zich verbonden weet met de kerkelijke gemeenschap beoogt dat mensen iets ervaren van ondersteuning, heling, leiding en verzoening in hun leven voeling houdt met andere vormen van zorg en begeleiding in de samenleving (Thuiszorg, Maatschappelijk werk etc.)

Momenten en manieren waarop deze ontmoetingen plaatsvinden:
  • Onverwacht: als er spontaan zomaar échte belangstelling is voor iemand
  • Rond ‘scharniermomenten' in mensenlevens, te denken is aan:
  • geboorte van een kind,
  • gesprekken met ouders over geloofsopvoeding
  • huwelijken die mensen sluiten
  • afscheid nemen als iemand gestorven is
  • Rond de (koffie na de) zondagse kerkdiensten
  • Bij bezoeken aan mensen in hun thuissituatie:
Pastoraat gebeurt door vrijwilligers die samen een wijkteam vormen,
zij houden regelmatig contact met mensen in hun wijk. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en pastorale medewerkers. Zij zoeken mensen thuis op, proberen mee te leven rond vreugde en verdriet.
Jaarlijks nodigen zij iedereen uit voor een ‘wijkontmoeting' in het kerkelijk centrum. De predikant en/of de kerkelijk werker leiden een onderwerp in,
dat meestal opkomt uit het jaarthema van De Voorhof. Daarover wordt met elkaar van gedachten gewisseld. Naast deze bezinning is de onderlinge ontmoeting belangrijk. Bijvoorbeeld de wekelijkse koffieochtend op woensdag en een pastoraal gesprek op aanvraag met de predikant of kerkelijk werker.

Wijkindeling

Wijk 1 - 
Wijkouderling / Coördinator: 
- vacant / e-mail:  Wijk 1

Kesteren: Ambtseweg, Bilderdijkstraat, Boveneindsestraat, Broekdijk,Carvonestraat, De Peel, Ds. C. van de Bergstraat, Ds. J.T. Doornenbalstraat, Eiberstraat, Fruitstraat t/m nr. 24, G J Brenkmanlaan, Hoofdstraat, Industrieweg, J. van Damstraat, Jacob Catsstraat, Juffrouw H. Scholtenstraat, Koningin Emmalaan, Koningin Wilhelminalaan, Liniestraat, Meester A. Datemalaan, Meester J. van Dolderenstraat, Meezendreef, Mr N J van Riemsdijkstr, Nassaulaan, Nedereindsestraat t/m nr. 28, Nicolaas Beetsstraat, Overste J M Kolffstraat, Parallelweg, Rijnbandijk, Schenkhofstraat, Silvanusstraat, Spoorstraat, Stationsstraat, Tielsestraat, Trajanusplein, Varakker, Zwarteweg.

Wijk 2 - Wijkouderling / Coördinator: 
- Mevr. W.M. de Jongh / tel. 0488-750711 / e-mail:  Wijk 2

Kesteren: A.C.W. Staringhof, Biesbongerd, Bussenbongerd, Constantijn Huijgensstraat, Fruitstraat vanaf nr. 26, Groenendaal, Guido Gezellestraat, Jacob van Lennepstraat, Joh. van Zantenplein, Joost van de Vondelstraat, Keetjesbongerd, Leuvenstein, Nedereindsestraat vanaf nr. 30, Oude Broekdijk, P.C. Hooftstraat, Schaapsteeg, Westeinde.

Wijk 3 - Wijkouderling / Coördinator:
- Mevr. W.M. de Jongh / tel. 0488-750711 / e-mail:  e-mail:  Wijk 3
(tijdelijk i.v.m. vacatures)

Kesteren: Achterdorp, Adriaan van Ostadestraat, Arndt van Buerenstraat, Betuwestraatweg, Bosche Dreef, Chr. Spieringhstr, Craaienhof, Dorpsplein, Floris van Brakellstraat, Floris van Lijndestraat, Floris van Pallandtstraat, Frans Halsstraat, Ganzenweg, Gerard Doustraat, Hoge Dijkseweg, Jan Steenstraat, Jan Tooropstraat, Jan van Amstelstraat, Joachim van Hoemenstraat, Johannes Vermeerstraat, Justus van Buyrenstraat, Kasteelstraat, Kerkdwarsstraat, Kerkstraat, Klaverhof, Meindert Hobbemastraat, Mesdagstraat, Prinsenhof, Rembrandtstraat, Rhenenseweg, Tollenhof, Torenstraat, Van der Zandestraat, Vincent van Goghstraat.
Hogeweg - Lienden, Rhenen.

Wijk 4 - Contactpersoon: Marjon Bosch-Verschuur tel. 06 2163 3151 / e-mail:  Kerkelijkwerker (tijdelijk i.v.m. vacatures)

Ochten, Echteld, IJzendoorn, Dodewaard, Zetten.

Wijk 5 - Coördinator:
- Mevr. M.A. van Zetten / tel. tel 0344-604630 / e-mail:  Wijk 5
- Mevr. C. Kersten (ouderling) / tel 06-16033981 / e-mail Wijk 5

Lienden (excl. Hoge weg), Ommeren, Maurik

Wijk 6 - Wijkouderling / Coördinator:
- Mevr. M Weijman / tel. 0488-442470 / e-mail:  Wijk 6

Opheusden

Wijk 7 - Contactpersoon:
- Mevr. M. Bosch - Verschuur / tel.: 06 2163 3151  / e-mail: Kerkelijkwerker

Alle overige adressen buiten de grenzen van de PKN Voorhofgemeente Kesteren
terug