donderdag 1 november 2018

Leerhuis - Vreemd en Bizar

Locatie: 
 De Rank - Hoofdstraat 3 - Zetten
Tijdstip: 
 20:00

Soms lees je Bijbelverhalen die voor ons heel vreemd of bizar zijn. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. Zeker als God ook in zo’n verhaal genoemd wordt, roept dat heel veel vragen op. Wat moeten we ermee? Moeten we zulke teksten maar overslaan en negeren, of is het mogelijk om er een boodschap voor deze tijd in te ontdekken?

Dat laatste probeert Piet Schelling in zijn boek “Vreemd en bizar, Lastige bijbelverhalen”. Hij geeft hierin een handreiking voor het lezen en begrijpen van deze verhalen en hij geeft 12 voorbeelden van vreemde verhalen.
We gaan in drie bijeenkomsten met dit boek aan de slag. De eerste avond bespreken we zijn handreiking voor het lezen van Bijbelverhalen. Daarna zoeken we samen een paar verhalen uit om dieper op in te gaan.

Het verdient aanbeveling om het boek zelf van tevoren aan te schaffen. Het boek kost          € 12,50.

Hanja van Essen is predikant in de protestantse gemeente De Rank te Zetten.

U kunt zich voor deze activiteit aanmelden door een bericht te sturen. Wilt u aangeven
uw naam
om welke activiteit het gaat
met hoeveel personen u komt
of u vervoer aanbiedt of aanvraagt
wat uw telefoonnummer is

terug