Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren
Kerkenraad Voorhofgemeente Kesteren

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: voorzitter, scriba, ouderling-kerkrentmeesters, taak- en wijkouderlingen, diakenen en pastores. Een kerkelijk werker die niet in het ambt bevestigd wordt, is adviseur. De kerkenraad vergadert in de regel tweemaandelijks en kan voor de verslaglegging een notulist inschakelen. Wanneer er voldoende bespreek- en beslispunten zijn, kan de kerkenraad vaker bijeenkomen. De kerkenraad houdt zich nadrukkelijk bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Op de agenda staan onderwerpen van algemene aard die gezamenlijke bezinning en bespreking nodig hebben of waarover besluitvorming noodzakelijk / gewenst is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen mits minstens de helft van het aantal ambtsdragers aanwezig is.

Hieronder een overzicht van de kerkenraad

 
Functie Wijk Telefoon e-mail
Voorzitter:
Dhr. T. van Beek
   
06 20421770
 
voorzitter@voorhofkesteren.nl
Scriba:
Dhr. M.P. van der Poel
   
0488-482659
 
scriba@voorhofkesteren.nl
Ouderling:
Vacature
Mevr. W.M. de Jongh
vacature
Vacature
Vacature
Mevr. C. Kersten
Mevr. M. Weijman
 
1
2
3
4
4
5
6
 
0488-481356
0488-750711
0488-484478
0344-644067
0344-641272
0344-603338
0488-442470
 
wijk1@voorhofkesteren.nl
wijk2@voorhofkesteren.nl
wijk3@voorhofkesteren.nl
wijk4@voorhofkesteren.nl
wijk4@voorhofkesteren.nl
wijk5@voorhofkesteren.nl
wijk6@voorhofkesteren.nl
       
Diaken:
Dhr. M. van Woerden
Dhr. N. van Andel
Dhr. A. Buizer
Dhr. B. Schiebaan
Mevr. M. Jongenotter
Mevr. M. Kersten
Mevr. C van Beek
Mevr. W. Coutinho
Dhr. N. Temesgen Haile
Mevr. Fl. Pouwer

 
  diaconie@voorhofkesteren.nl
voorzitter
secretaris
penningmeester
werelddiaken
diaken
diaken
diaken
diaken
diaconaalmedewerker
diaconaalmedewerker
       
Kerkelijk werker:
Mevr. M. Bosch-Verschuren
   
06-21633151
 
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

 
terug