Voorhofkoor Voorhofkoor
Het Voorhofkoor bestaat uit circa 25 personen die zingend de Bijbelse boodschap proberen uit te dragen in de vorm van zowel Nederlands- als Engelstalig repertoire. Sopranen, alten, tenoren en bassen vormen samen de vierstemmige klankkleur van het koor.
Regelmatig wordt medewerking verleend aan de diensten in De Voorhof, maar ook elders wordt acte de présence gegeven.

Helaas is het koor op zoek naar een nieuwe en inspirerende dirigent, bent U geinteresseerd kijk dat hier naar de vacature.

Iedere maandag van 19:30 uur tot 21.30 uur repeteert het koor in de kerkzaal van de Voorhof.

Wilt u lid worden of de sfeer proeven, kom gerust eens langs.

Mailadres: voorhofkoor@voorhofkesteren.nl
terug