dinsdag 20 februari 2018

Achter gesloten deuren … over eigen identiteit

Locatie: 
 De Rank - Hoofdstraat 3 - Zetten
Tijdstip: 
 20:00

Wie zijn wij als Nederlander, als mens, in de hedendaagse samenleving? We worden op de proef gesteld. Nederland stond bekend om haar liefdadigheid, de open deur, de gastvrijheid.

Er lijkt zich thans een wending te voltrekken. Steeds vaker doen we de deur dicht of houden we de deur dicht. De toestroom van vluchtelingen ervaren we meer en meer als een bedreiging voor eigen identiteit. We zijn genoodzaakt onze waarden van betrokkenheid, compassie en gastvrijheid opnieuw te doordenken. We worden geconfronteerd met de morele en fysieke grenzen van onze mogelijkheden. De weerbarstige realiteit staat haaks op onze idealen en waarden.

In een drietal avonden willen we nagaan op welke wijze realiteit en ideaal kunnen samengaan in het vluchtelingenvraagstuk.

We doen dat vanuit de joods-christelijke bagage, waarin een duidelijk signaal wordt afgegeven met de opmerking ’want u was zelf ooit vreemdeling in het land…’ (onder andere Deuteronomium 19:10).

Dr. Jan te Lindert is theoloog en ethicus en als zodanig verbonden aan diverse zorginstellingen. Al vele jaren verzorgt hij lezingen over maatschappelijke thema’s vanuit ethische gezichtspunten.

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit, klikt u dan op aanmelden.

terug